آدرس شعب و نمایندگی های فروش حضوری مانتو ژرکا(الومنتو)


  • شعبه مرکزی : مشهد بازار بزرگ فردوسی فاز یک طبقه مثبت یک واحد 199 تلفن تماس (0513251789)
  • شعبه دو : مشهد یازار بزرگ فردوسی فلز دو طبقه همکف پایین واحد 354


نمایندگی ها

  • مشهد شهرک غرب چهارراه مخابرات پاساژاکسیر همکف واحد 214
  • میدان هفده شهریور مجتمع تجاری رضا طبقه منفی یک واحد 23
  • میدان هفده شهریور پاساژافشار فاز یک طبقه مثبت دو واحد 45
  • شهرک غرب چهارراه مخابرات پاساژ اکسیر طبقه مثبت دو واحد 106
  • آزاد شهر بلوار امامت بین امانت 38 و 40 مانتو ژرکا

بستن
مقایسه